2014 matkailututkimuksen selvitykset ovat luettavissa. 

Matkailun parissa toimiville tahoille suunnattu Maakuntien sisäiset matkareitit 2013 -tutkimuksen selvitykset ovat nähtävänä sivustolla.

Autoliiton toimeksiantaman ulkomaille suuntautuvien  lomamatkojen tutkimuksen 2013 selvitykset ovat julkaistu

Tutkimus on kehittämisen ABC

KOKEMUS

 

Olen toteutttanut matkailututkimuksia vuodesta 2004 alkaen. Tutkimukset ovat kohdentuneet kotimaan matkailuun sekä ulkomaan matkoihin. Useat tuhannet matkailijat ovat osallistuneet tutkimuksiin Internetissä tai postitse palautetuilla kaavakkeilla.

LUOTETTAVA

Voitte kääntyä luottamuksella puoleeni tutkimusaiheenne kanssa. Molemminpuolinen avoimuus johtaa parhaaseen tulokseen. Välillämme käydyt keskustelut eivät kuulu kolmannelle osapuolelle. Myöskään  tutkimukseen osallistuvien henkilöiden yhteystietoja ei yhdistetä hänen vastauksiinsa. Tutkimuksen selvitykset toimitetaan teille ja ne julkaistaan haluamassanne laajuudessa.

 

 TEHOKAS

Analysointi aloitetaan välittämästi aineiston ollessa valmiina. Selvitykset ovat valmiina, riippuen aineiston koosta, yhden - neljän kuukauden kuluttua. Näin tutkimuksen selvitykset voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin niiden ollessa ajankohtaisia.

"AVAIMET KÄTEEN" -TOIMITUS

Tutkimukset vaivattomasti! Tutkimuksen aiheen ollessa selvillä jatkan siitä eteenpäin. Valmistelen kyselykaavakkeen ja varmistamme, että saatte tiedon juuri niihin seikkoihin kuin oli tarkoitus. Määritellemme vastausajan tai vastausmäärän. Kun tämä on saavutettu aloitan analysoinnin, jonka valmistuttua toimitan teille tutkimuksen selvitykset sovitulla tavalla. Saadut selvitykset esitetään taulukoin sekä kirjoitettuna populistiseen muotoon. Voin hoitaa myös tiedotuksen, mikäli haluatte julkistaa tutkimuksenne selvitykset.

Tutkimustarpeen ilmaantuessa ota yhteyttä niin neuvotellaan sen totetuksesta.

Tutkimuksien lisäksi tarjoan myös muita palveluita joista tarkemmin palvelut -sivun alaosassa.